วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 วันฉัตรมงคล ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง หยุดให้บริการ 1 วัน

การให้บริการ


งานบริการ   ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง  ได้มีการจัดมุมต่าง ๆ ไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด  เพื่อสะดวกในการค้นหาสื่อ  ดังต่อไปนี้
                     มุมเด็ก   มีการจัดหาสื่อประเภท  หนังสือนิทาน  วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนและของเล่นสำหรับเด็ก  ไว้ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
                     มุมหนังสือทั่วไป    มีการจัดหาหนังสือหลากหลายประเภท  ไว้ให้บริการแก่ประชาชน  อาทิเช่นคอมพิวเตอร์  จิตวิทยา  โหราศาสตร์  ภาษาต่าง ๆ การเมือง  อาชีพ  ประวัติศาสตร์  เป็นต้น  โดยมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการสืบค้น
                     มุมหนังสือพิมพ์และวารสาร       มีการจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสารใหม่ที่หลากหลายมาให้บริการกับผู้ใช้ห้องสมุด
                     มุมหนังสือนวนิยาย   ได้มีการจัดหาหนังสือนิยายไทยและนิยายแปล  มาให้บริการแก่ประชาชน  โดยนิยายไทยจะจัดเก็บตามตัวอักษรของผู้แต่ง  สำหรับนิยายแปลจะจัดเก็บตามประเภท  อาทิเช่น  นิยายจีน นิยายเกาหลี  นิยายญี่ปุ่น  เป็นต้น
                     มุมสื่อวีดีทัศน์    ได้จัดหาสื่อวีดีทัศน์ที่หลากหลายมาให้บริการ  โดยจัดแยกตามประเภทของสื่อนั้น ๆ  เช่น  ด้านเกษตรกรรม  เลี้ยงสัตว์  อาชีพ  อาหาร-ขนม สื่อการเรียนการสอน กศน.  สารคดี  นิทานและการ์ตูน
                     มุมแบบเรียน กศน.   มีสื่อแบบเรียน กศน.  ไว้ให้บริการแก่ครูผู้สอนและนักเรียน กศน. ทุกระดับชั้น  ทั้งระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ไม่รู้หนังสือ

จำนวนผู้เข้าชม

ผอ.ห้องสมุดอำเภอท่าหลวง

ผอ.ห้องสมุดอำเภอท่าหลวง

ค้นหา.......

คุณชอบสีอะไร