วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 วันฉัตรมงคล ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง หยุดให้บริการ 1 วัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะของอาคาร  เป็นอาคารคอนกรีต    1   ชั้น
จำนวนพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  311  ตารางเมตร
ประกาศจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.  2538
เปิดให้บริการ  7  วัน  ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์
ระหว่างเวลา  08.30 16.30 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

สถานที่ตั้ง  ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง
หมู่  4  ต.ท่าหลวง  อ.ท่าหลวง  จ.ลพบุรี

    แม่น้ำ
    ป่าสัก                                           ตลาดท่าหลวง     
                                               
                                         ถนนด่านขุนทด-ลำนารายณ์

                                                            ทางเข้า
                                                           อ.ท่าหลวง           สวนสุขภาพ

                                                         
                                                        ¨ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง

                                                                                                                                                              
                                                                                                                    ¨        
                                                                                               อำเภอท่าหลวง

รหัสไปรษณีย์  15230
โทรศัพท์ 036- 646336

จำนวนผู้เข้าชม

ผอ.ห้องสมุดอำเภอท่าหลวง

ผอ.ห้องสมุดอำเภอท่าหลวง

ค้นหา.......

คุณชอบสีอะไร