วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 วันฉัตรมงคล ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง หยุดให้บริการ 1 วัน

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี  ตั้งอยู่ที่ หมู่  4  ต.ท่าหลวง  อ.ท่าหลวง  จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์   15230   โทรศัพท์   036 -  646336           ลักษณะของอาคาร    เป็นอาคารคอนกรีต    1   ชั้น    จำนวนพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  311  ตารางเมตร  ประกาศจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.  2538  เปิดให้บริการ 7 วัน    ตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์  ระหว่างเวลา  08.30 16.30 น.  หยุดวันนักขัตฤกษ์      ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวงจัดตั้งขึ้น      เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

จำนวนผู้เข้าชม

ผอ.ห้องสมุดอำเภอท่าหลวง

ผอ.ห้องสมุดอำเภอท่าหลวง

ค้นหา.......

คุณชอบสีอะไร