วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 วันฉัตรมงคล ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง หยุดให้บริการ 1 วัน

บุคลากร
                               นางสาวณัฐพัชร์  ภูวิชญานุวัฒน์ ผอ.กศน.อำเภอท่าหลวง
                               นางสาวสิริพร  กีระพงษ์  (อ้อน)   บรรณาัรักษ์อัตราจ้าง

จำนวนผู้เข้าชม

ผอ.ห้องสมุดอำเภอท่าหลวง

ผอ.ห้องสมุดอำเภอท่าหลวง

ค้นหา.......

คุณชอบสีอะไร